Istnieje wiele możliwości transportowania towaru. W zależności od szczegółów danego zlecenia, jak odległość, typ i wielkość przesyłki czy przewidywane środki na jego realizację, wybierać można sposób transportu odbywający się na lądzie, za pomocą drogi powietrznej, a także wody. Tak więc jedną z możliwości stanowi transport towarów drogą morską.

Choć kiedyś był to główny sposób transportowania towarów, dziś posiada zupełnie inne przeznaczenie. Przewożenie produktów za pomocą wody ustąpiło wobec transportu drogowego, który stał się szybszy i wygodniejszy niż wykorzystanie łodzi i tratw. Dziś najważniejszym typem komunikacji wodnej jest transport morski, popularny wciąż z uwagi na specyficzne cechy. Dotyczy on aktualnie najczęściej przewozu towarów, choć w przeszłości stanowił główny sposób przemieszczania się pasażerów pomiędzy kontynentami i po wielkich akwenach wodnych. Popularność takiego sposobu podróżowania zmniejszyła się z uwagi na stosunkowo długi czas podróży, zwłaszcza w porównaniu do lotu samolotem.

Transport morski odbywa się na duże odległości pomiędzy portami morskimi. Porty stanowią miejsca załadunku oraz wyładunku towarów, które następnie przetransportowywane są w głąb kraju – zazwyczaj za pomocą transportu drogowego lub kolejowego. Do komunikacji morskiej wykorzystywane są obecnie wyspecjalizowane statki handlowe. Mają one dużą ładowność, dopasowaną do typu przewożonych towarów. Istnieją statki uniwersalne, choć część z nich uległa specjalizacji. Ich specyfika polega na przykład na przystosowaniu do załadunku kontenerów, samochodów ciężarowych czy transportów kolejowych. Istnieją również modele przeznaczone do transportowania gazu płynnego, ropy czy do przewozu towarów sypkich (tak zwane masowce).

To właśnie uniwersalność przewozu towarów stanowi jedną z głównych zalet tego typu transportu. Dzięki dopasowaniu sprzętu i wykwalifikowanej załogi możliwe jest przewożenie każdego typu ładunku. Przez wielu specjalistów transport morski uznawany jest za najlepszy sposób transportu międzynarodowego. Jego zalety wynikają z gęstej sieci obsługiwanych szklaków przewozowych. Kierunek kursu ograniczony w głównej mierze jedynie wymogami danego zlecenia. Porty znajdujące się na poszczególnych kontynentach w obrębie państw są wolno dostępne. Transport ten jest szczególnie opłacalny przy dużych wolumenach przesyłek. Jednostkowa cena jednego towaru jest najniższa ze wszystkich typów handlu.

Decydując się na transport międzynarodowy morski warto wybierać firmę, która realizuje politykę „door to door”. Stanowi ona wielkie ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy nie muszą martwić się o zaplanowanie pełnej logistyki. Firma przewozowa rozplanowuje i przeprowadza całość transportu – od nadawcy prosto do siedziby odbiorcy. Całość koordynowana jest przez firmę, która informuje klienta na jakim etapie znajduje się aktualnie realizacja zlecenia. Firma posiadać musi jednak doświadczenie w prowadzeniu zamorskiego transportu. Każde z państw ma inne przepisy celne, które należy dobrze znać i realizować zapisy prawne, obowiązujące w obrębie danego kraju.